Mye av inntektene til skolekorpsene blir borte i 2020 mens utgiftene nesten er som normalt. Inntektene er loppemarked, 17. mai arrangement og korps-stevner. Alt blir borte på forsommeren. Vi må alle som er glade i vårt nærmeste skolekorps bidra slik at de overlever 2020.

Det er vel ingen som kan tenke seg 17. mai uten skolekorpsene som spiller. Det vil fortsatt være skoletog i 2021, men hvem skal spille hvis korpset blir lagt ned? Skolekorpsene er også veldig viktig for Norges musikkmiljø. Både Ole Edvard Antonsen og Trine Thing Helseth, for å nevne to meget dyktige musikere, startet sin karriere ved å spille i skolekorps. De er bare to representanter for mange som har gjort det bra innenfor musikklivet mye takket være skolekorpset.

Teksten over er hentet fra Budstikka, men vi kan ikke være mer enig!

Vi mister inntekter ved at vi ikke får gjort en skikkelig vår-dugnad til loppelåven og da blir det færre gjenstander på salg til høstens loppemarked.

Vi mister inntekter ved at vi får færre musikanter som danner grunnlaget for å drive korpset videre i og med at vi ikke får kjørt vårens skolekonserter for å skaffe nye aspiranter.

Kostnadene våre er likevel de samme!

Støtt oss via vipps, grasrotandelen, bankoverføring eller ved å inngå en sponsoravtale.