Velkommen til nye aspiranter

Kategori: Uncategorized | 0

Onsdag 20. august kunne vi ønske 14 nye musikanter velkommen til Høvik og Lier Skolekorps. Spente møtte de opp og alle 15 fikk utdelt sitt nye instrument. De fikk også utdelt notestativ og dirigenten for Aspirantkorpset Inge Eriksen lærte de håpefulle å sette opp og slå sammen notestativet.

Allerede onsdagen etter møtte de nye aspirantene opp for første samspilløvelse med dirigenten. De ferske aspirantene skal bruker mye av de første ukene til å bli kjent med instrumentet sitt, og allerede onsdag 24. september blir de å høre på korpsets lille huskonsert.

Vi vil gjerne rette en stor takk til Lier Kulturskole for stor velvilje og samarbeid i forbindelse med igangsetting av spilletimer til alle de nye musikantene.

Vi gleder oss veldig til å bli kjent med alle de nye musikantene og håper de vil få mange fine musikkopplevelser med Høvik og Lier Skolekorps!

Aspirantkorpset Høvik og Lier Skolekorps 2014
Aspirantkorpset har allerede debutert med sin første huskonsert og de høstet mye applaus fra publikum.