Historien til Høvik og Lier Skolekorps

Høvik og Lier Skolekorps har sine røtter tilbake til 1952 og besto opprinnelig av tre korps: Høvik Skolekorps, Hegg Skoles Musikkorps og Gullaug Skolekorps. I 1998 ble de tre korpsene samlet som Høvik og Lier Skolekorps.

Viktige årstall i Høvik og Lier Skolekorps historie:

  • 18. april 1952: Høvik Skolekorps dannes
  • 23 oktober1952: Hegg Skoles Musikkorps dannes
  • 1967: Gullaug Skolekorps dannes
  • 1987: Gullaug Skolekorps og Hegg Skoles Musikkorps slår seg sammen til Lier Skolekorps
  • 1998: Høvik Skolekorps og Lier Skolekorps slår seg sammen til Høvik og Lier Skolekorps

Et korps blir til

Det hele startet med stiftelsen av Høvik Skolekorps 18. april 1952. Det første året gikk stort sett med til å skaffe penger til innkjøp av instrumenter. I januar 1953 fikk korpset sin første dirigent ved Halvor Halvorsen. I april samme år, ett år etter stiftelsen, startet de første øvelsene. 17. mai 1954 var korpsets første musikalske milepæl, og som det sto i Drammensavisen: “Høvik Skolekorps debut kastet en ekstra glans over 17. mai-feiringen på Lierstranda og ble et vellykket nytt innslag i barnetoget i Drammen”.

Starten på Hegg Skoles Musikkorps skjedde også i 1952. Skolestyrer Rolf Foss tok initiativ til å starte et skolemusikkorps ved Hegg skole. Det ble nedsatt en komité, som endte med et guttekorps med stiftelsesdato 23.10.1952. I starten var det 20 medlemmer, men det steg etter hvert til 35 og holdt seg stabilt rundt dette tallet i flere år.
Som uniform de første årene hadde guttene “en fiks båtlue”. De måtte selv skaffe seg blå bukser og hvite skjorter. Fram til 1961 var korpset forbeholdt guttene, men etter vedtak i generalforsamlingen ble det da åpnet for at piker skulle få anledning til å være med.

Gullaug ble det dannet et korps 6. november 1967 ut fra et foreldredrevet blokkfløytekurs. Skolen hadde fått en del gamle instrumenter fra Gullaug fabrikker og da var de i gang – første opptreden med uniform var 17. mai 1969.

I Løpet av vinteren 1986 ble det innledet samtaler om samarbeid mellom Gullaug Skolekorps og Hegg Skoles Musikkorps. På årsmøtet i 1987 ble korpsene offisielt slått sammen – de likte selv å kalle seg ”GullHegg”, men det offisielle navnet ble Lier Skolekorps.

Høsten 1994 inngikk Høvik skolekorps og Lier skolekorps et musikalsk samarbeid. Det første samarbeidsåret ble avsluttet med en vellykket tur til Bernsdorf i Tyskland. De neste årene fortsatte med turer og deltagelse i NM med svært hederlig plassering under Knut Løkens dyktige ledelse. På ekstraordinære årsmøter 8. juni 1998, vedtok begge korps full sammenslåing. Sammenslåingsdatoen ble satt til 1. august 1998. Etter en spennende og engasjert debatt ble det nye korpsets navn Høvik og Lier skolekorps.

Mange meritter

Høvik og Lier Skolekorps har mange meritter i bagasjen. Hegg Skoles Musikkorps vant NM 1. divisjon for skolekorps fem år på rad på 80-tallet og uoffisielt VM i Geneve i 1985. Lier Skolekorps vant nordisk mesterskap i 1988. Korpset har mottatt både Lierbragden (1979) og Fylkets kulturpris (1985). Lier skolekorps vant også Byen vår Drammens korpskonkurranse i 1992. I den senere tid har korpset også vunnet tre seire i Buskerudfestivalen.

Les mer om korpsets historie her: Historien til Høvik og Lier Skolekorps

17. mai 2013