Høvik og Lier Skolekorps samler barn og ungdom fra Høvik, Hegg, Gullaug og Egge skolekrets. 

I Høvik og Lier Skolekorps har vi fokus på spilleglede og trivsel. Alle jobber og lærer på tvers av alder og kjønn. Korpset legger vekt på musikalske ferdigheter, og alle skal få utfordringer som passer for seg. Du kan bli med i korpset den høsten du begynner i 3. klasse, og fortsette frem til sommeren det året du fyller 19. år. Det er et svært godt miljø i korpset hvor alle tar vare på hverandre på tvers av aldersgrenser.

I dag er vi totalt 66 musikanter; 18 aspiranter, 11 juniorer og 37 i hovedkorpset. Men vi ønsker oss fortsatt flere nye musikanter.

Inndelt i tre ulike korps

Korpset er organisert med hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Det første året spiller en i aspirantkorpset (AK). Alle aspirantene begynner med samspill så snart de har fått utdelt instrumenter. År to begynner de i juniorkorpset (JK), hvor de spiller i ca 1 1/2 år. Etter dette kan man begynne i hovedkorpset.

Undervisning via samspill og kulturskolen

Opplæringen skjer med profesjonelle dirigenter og instruktører. Vi øver sammen på Høvik skole på onsdager fra kl 18.00. Dirigent for hovedkorpset er Bente Lohne, og Inge Eriksen dirigerer juniorkorpset og aspirantkorpset. I tillegg til samspill hver onsdag får alle musikantene instruksjon gjennom Lier Kulturskole eller annet kvalifisert tilbud. Denne undervisningen foregår med individuell undervisning eller i små grupper.

Høvik og Lier Skolekorps er mye mer enn marsjering på 17. mai. Vi deltar på seminarer, spiller konserter og drar på turer. Her kan du lese mer om våre faste aktiviteter.

Alle er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på 🙂

Foto: Roger Hennum
Foto: Roger Hennum